Tělovýchovné lékařství UK 2. LF
vedoucí Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.

Tato stránka je určena hlavně studentům bakalářského programu fyzioterapie.

Tato stránka již není aktuální. Údržba skončila 1.7.2011.

Sylabus Fyziologie - fyzioterapie 1. ročník (jazyk CS), kontakt Radvanský J
Sylabus Patofyziologie - fyzioterapie 2. ročník (jazyk CS), kontakt Radvanský J
Sylabus Tělovýchovné lékařství - fyzioterapie 3. ročník (jazyk CS), kontakt Radvanský J
Sylabus Povinně volitelného předmětu Výživa (jazyk CS), kontakt Radvanský J
Sylabus Povinně volitelného předmětu Zdravotní problematika vrcholového sportu a extrémních tělesných zátěží (jazyk CS), kontakt Radvanský J
Otázky z fyziologie pro fyzioterapeuty (1. ročník) (jazyk CS), kontakt Radvanský J
Otázky z biochemie (v rámci fyziologie) pro fyzioterapeuty (1. ročník) (jazyk CS), kontakt Šobáňová J
Otázky z patofyziologie pro fyzioterapeuty (2. ročník) (jazyk CS), kontakt Radvanský J
Otázky z tělovýchovného lékařství pro fyzioterapeuty (3. ročník) (jazyk CS), kontakt Radvanský J

Fyziologie:
Fyziologie a patofysiologie transportu dýchacích plynů [Vávra J, Radvanský J] (jazyk CS), kontakt Radvanský J, skripta PDF, 4MB
Fyziologie a patofysiologie kardiovaskulárního systému [Vávra J, Radvanský J] (jazyk CS), kontakt Radvanský J, skripta PDF, 2MB
Fyziologie svalu [Vávra J, Radvanský J] (jazyk CS), kontakt Radvanský J, skripta PDF, 350kB
Fyziologie - metabolismus glukózy [Smítková H] (jazyk CS), kontakt Radvanský J, PDF 1.2MB
Biochemie [Šobáňová J] (jazyk CS), kontakt Šobáňová J
Handout k fysiologii svalu [Slabý K] (jazyk CS), kontakt Slabý K, handout PDF, 144kB
Poznámky k fysiologii kardiovaskulárního systému [Slabý K] (jazyk CS), kontakt Slabý K, PDF
Fyziologie - termíny týkající se kardiovaskulárního systému [Slabý K] (jazyk CS), kontakt Slabý K
Fyziologie - Dýchání [Slabý K] (jazyk CS), kontakt Slabý K
Fyziologie - zkratky týkající se patofysiologie plic (jazyk CS), kontakt Slabý K
Fyziologie - Termoregulace [Slabý K] (jazyk CS), kontakt Slabý K
Fyziologie - Pojivová tkáň [Slabý K] (jazyk CS), kontakt Slabý K
Fyziologie - Buňka [Procházka M] (jazyk CS), kontakt Procházka M
Fyziologie - GIT [Procházka M] (jazyk CS), kontakt Procházka M
Fyziologie - Imunita [Procházka M] (jazyk CS), kontakt Procházka M
Fyziologie - Krev [Procházka M] (jazyk CS), kontakt Procházka M
Fyziologie - Ledviny [Procházka M] (jazyk CS), kontakt Procházka M
Fyziologie - Reprodukce [Procházka M] (jazyk CS), kontakt Procházka M
Fyziologie - Nadledviny a stres [Smítková H] (jazyk CS), kontakt Radvanský J

Patofyziologie:
Patofysiologie - GIT [Smítková H] (jazyk CS), kontakt Radvanský J, PDF 3.9MB
Patofysiologie - Obezita [Smítková H] (jazyk CS), kontakt Radvanský J, PDF
Patofysiologie - Imunita [Smítková H] (jazyk CS), kontakt Radvanský J, PDF
Patofysiologie - Hybný systém [Smítková H] (jazyk CS), kontakt Radvanský J, PDF
Patofysiologie - Respirace (jazyk CS), kontakt Slabý K
Aterosklerosa [Procházka M] (jazyk CS), kontakt Procházka M
Endokrinopatie [Procházka M] (jazyk CS), kontakt Procházka M
Uropoetický systém a vnitřní prostředí [Procházka M] (jazyk CS), kontakt Procházka M
Hypertense [Slabý K] (jazyk CS), kontakt Slabý K
Trombotické stavy [Slabý K] (jazyk CS), kontakt Slabý K
Osteoporosa [Slabý K] (jazyk CS), kontakt Slabý K

Tělovýchovné lékařství:
Zátěžové testování dětí a adolescentů - nejčastěji používané odvozené parametry [Radvanský J] (jazyk CS), kontakt Radvanský J
Sports Medicine - notes [Radvansky J] (jazyk EN), kontakt Radvansky J
Přístroje pro zátěž v laboratoři: ergometr, běhátko, handgrip [Radvanský J] (jazyk CS), kontakt Radvanský J
Veřejné lékařství - rehabilitace kardiovaskulárních nemocí (zacatek vzhuru nohama, ehm) [Matouš M] (jazyk CS), kontakt Matouš M
Tělovýchovné lékařství - pohybová terapie [Matouš M] (jazyk CS), kontakt Matouš M
Kardiovaskulární rehabilitace - Co nového za 2000-2005 [Radvansky J] (jazyk CS), kontakt Radvansky J, PDF 256kB
Funkční diagnostika [Matouš M] (jazyk CS), kontakt Matouš M
Geriatrická rehabilitace [Matouš M] (jazyk CS), kontakt Matouš M
ICHS [Matouš M] (jazyk CS), kontakt Matouš M
kasuistika [Matouš M] (jazyk CS), kontakt Matouš M
kasuistiky [Matouš M] (jazyk CS), kontakt Matouš M
Senioři [Matouš M] (jazyk CS), kontakt Matouš M
Speciální RHB [Matouš M] (jazyk CS), kontakt Matouš M
Sportovci - role fyzioterapeuta [Matouš M] (jazyk CS), kontakt Matouš M
Zásady tréninku v rekondičním centru [Matouš M] (jazyk CS), kontakt Matouš M

Výživa:
Dietologie - Základy výživy (jazyk CS)
Dietologie - Základy nutriční diagnostiky (jazyk CS)
Dietologie - Výživová pyramida (jazyk CS)
Dietologie - Poznámky z dietologie (jazyk CS)
Dietologie - Diety (jazyk CS)
Dietologie - Mikroprvky (jazyk CS)
Dietologie - Makroživiny [Radvanský] (jazyk CS), kontakt Radvanský
Dietologie - Výživa ve sportu [Daďová K] (jazyk CS), kontakt Radvanský

články, presentace & postery:
Výsledky longitudinálního sledování pacientů s projevy či zvýšeným rizikem ICHS zapojených do intervenčního programu [Matouš M, Radvanský J] (jazyk CS), kontakt Matouš M
Ambulantní forma pohybové terapie u pacientů se symptomy ischemické choroby srdeční [Radvanský J, Matouš M] (jazyk CS)
Trendy v pohybové terapii u metabolického kardiovaskulárního syndromu [Radvanský J, Matouš M] (jazyk CS)
Metody pro automatizované určení anaerobního prahu [Kváča P, Radvanský J] (jazyk CS), kontakt Radvanský J
The Borg RPE Scale: Its use in exercise therapy for patients treated with beta-blockers [Mocková K] (jazyk EN)
Vliv neuroticismu na subjektivní vnímání tělesné zátěže u pacientů s beta-blokátorem [Mocková K] (jazyk CS)
presentace na různá témata, ed. J. Radvanský [většinou PDF], kontakt Radvanský J

delší texty:
Zátežové testování dětí a adolescentů s vrozenými srdečními vadami [Radvanský J] (jazyk CS), kontakt Radvanský J
Exercise During Pregnancy and Postpartum (jazyk EN),
Epilepsie a zátež [Vašíčková H] (jazyk CS), kontakt Radvanský J
Význam pohybu u pacientů s metabolickým syndromem [Tošnarová P] (jazyk CS), kontakt Radvanský J