Tělovýchovné lékařství UK 2. LF
vedoucí Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
V Úvalu 84, 15006 Praha 5 - Motol
Tím, že si budete dále prohlížet stránky KTL UK 2LF, se zavazujete nezveřejňovat žádnou ze stránek ani její část bez explicitního souhlasu od pověřené osoby KTL UK 2LF.
Při publikaci se zavazujete uvést platnou citaci KTL v případě, že publikujete data primárně zveřejněná na stránkách KTL, nebo v případě, že se jedná o publikaci KTL. V ostatních případech se zavazujete uvést platnou citaci původního zdroje (většinou citovaného na stránkách KTL).
KTL tímto prohlašuje, že (spolu)autorem publikovaných dat je KTL, nebo jsou publikována se souhlasem autora/držitele autorských práv, popř. jsou data k volnému šíření (s uvedením citace).