Volitelný předmět výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním

 

Garant předmětu: doc.  MUDr. Jiří Radvanský, CSc., Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF

 

Povinně volitelný předmět pro

1) studenty magisterského studia medicíny 4. a 5. ročníku

2) studenty bakalářského studia fyzioterapie 2. a 3. ročníku

 

Předpokládaný termín výuky:  Vždy úterý, středa, čtvrtek od 15 hodin, zápočtový test dle dohody. 

 

Maximální počet uchazečů dle velikosti přidělené posluchárny (vloni kongresová místnost Kliniky dětské hematoonkologie, horní limit tedy 50 studentů)

 

Předpokládané znalosti: anatomie, fyziologie, zátěžová fyziologie, základy biochemie.

 

Syllabus (vždy zhruba dvouhodinové téma)

 

1) Úvod, základní pojmy: makroživiny mikroživiny. Co má obsahovat strava. Trojpoměr sacharidy - lipidy - proteiny.

2) Energetická bilance. Metody měření energetického příjmu a výdeje, stanovení bazálního metabolizmu. Metabolické výpočty a odhady.

3) Glykemický index stravy a jeho vztah k metabolickému syndromu.

4) Mikroživiny, stopové prvky, vitamíny - funkce, nejčastější karence v naší populaci

5) Ochranné, škodlivé a aditivní látky v potravě. Probiotika.

6) Výživové doplňky: racionální přístup k tržním produktům, přehled skupin.

7) Racionální dieta a její varianty

8) Alternativní často používané diety: vegetariánská, dělená strava, Zónová dieta. Klady a rizika.

9) Výživa v kontextu pohybu, výživa a obezita

10) Přehled vhodných a nevhodných dietních návyků u kardiovaskulárních chorob, diabetu, osteoporózy, asthma bronchiále

11) Průmyslová výroba a označení potravin. Legislativa, kontrola. Zdravotní aspekty průmyslové výroby potravin.

12) Vybrané kapitoly ze sportovní dietologie, pitný režim sportovce

13) Základy diagnostiky výživy, výživové poradenství (teorie + praktické semináře)

14) Zápočtový test (v odstupu týdnů od ukončení výuky)