Témata ke zkoušce z patologické fyziologie – 2. ročník fyzioterapie


1. Zánět

2. Imunita - funkce, hlavní systémy

3. Poruchy imunity

4. Nádor - vznik, biologické vlastnosti.

5. Stres : typy , vztahy k metabolizmu

6. Reakce, adaptace na stresogenní podněty

7. Stavy s nadměrnou funkcí imunitního systému

8. Horečka - příčiny, mechanizmy vzniku

9. Hypoxické stavy

10. Otoky - příčiny , mechanismy vzniku

11. Regulace a poruchy acidobazické rovnováhy

12. Poruchy rytmu srdečního

13. Selhání levého srdce

14. Selhání pravého srdce

15. Ateroskleróza, trombotické stavy

16. Ischemická choroba srdeční

17. Oběhové změny při různých typech zátěže

18. Hypertenze ve velkém oběhu

20. Šokové stavy

21. Globální a parciální respirační insuficience

23. Obstruktivní choroby plicní

24. Asthma bronchiale a jeho vztah k tělesné zátěži

25. Restriktivní choroby plicní

26. Funkční diagnostika respiračního systému

27. Cystická fibroza

28. Alveolární ventilace, poruchy distribuce, poměr ventilace, perfúze

29. Patofyziologie jater

30. Akutní a chronická renální insuficience

31. Osteoporosis

32. Thyreopatie.

33. Poruchy reprodukčního systému muže a ženy. Sterilita.

34. Adaptace na zátěž v oblasti metabolizmu.

35. Typy tělesné zátěže, reakce a adaptace na ně.

36. Poruchy střevní motility a resorpce

38. Diabetes mellitus typ I

39. Diabetes mellitus typ II

40. Obezita

41. Poruchy metabolismu tuků

42. Stresový práh a jeho využití v rekondici

43. Poruchy funkce nadledvin

44. Patofyziologie krve - anemie, koagulopatie

45. Patofyziologie jícnu, žaludku a pankreatu

46. Metabolismus kalcia, vitamin D, parathormon /hyperparathyreoza,

hypoparathyreoza/, kalcitonin

47. Poruchy metabolismu kyseliny močové