Tělovýchovné lékařství - fyzioterapie - 3. ročník Bc.

1. Úvod - náplň oboru, vztah TVL k ostatním oborům.

2. Propedeutika tělovýchovného lékařství.

3. Základy zátěžové diagnostiky z hlediska potřeb fyzioterapeuta - typy testů, jejich indikace a výstupy.

4. Pohybová aktivita jako součást primární prevence a životního stylu.

5. Pohybová aktivita jako součást sekundární prevence u metabolického kardiovaskulárního syndromu. (Ischemická choroba srdeční, hypertenze, diabetes mellitus.

6. Pohybová aktivita ve stáří, adherence k pohybovým programům pro seniory.

7. Ontogeneze pohybových potřeb, sport v dětství a adolescenci.

8. Doping, problematika vrcholového sportu.

9. Úloha lékaře v realizačním týmu, spolupráce tělovýchovného lékaře a fyzioterapeuta.

10. Pohybová aktivita jako součást sekundární prevence u chorob dýchacího systému.

11. Sportovní traumatologie, problematika úrazů ve sportu.

12. Praktika – zátěžové vyšetření.

13. Kontraindikace sportu a pohybových aktivit.

14. Pohybová aktivita jako součást prevence u chorob pohybového systému a u osteoporózy.

15. Praktika – pohybová terapie u metabolického kardiovaskulárního syndromu.