Universita Karlova Praha

2. lékařská fakulta

Klinika tělovýchovného lékařství

 

HABILITAČNÍ PRÁCE

Zátěžové testování dětí a adolescentů s vrozenými srdečními vadami

MUDr. Jiří RADVANSKÝ, CSc.

 

Pokračujte zde


PRAHA 1998

Vydavatelství Akát, 1999

Uveřejněno se souhlasem vydavatele. Všechna práva vyhrazena.