Tělovýchovné lékařství UK 2. LF
vedoucí Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.


Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. — vedoucí, docent
linka 5511
+420605202698

Prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc. — profesor
linka 6616
linka 6691
+420607518238

Prof. MUDr. Miloš Máček, DrSc. — profesor

MUDr. Miloš Matouš
linka 9273
+420608984021

MUDr. Jan Homolka
linka 5540
+420604175085
+420737272505

PaeDr. Miluška Matoušová — Klub Kardia Motol

Doc. MUDr. Jiřina Máčková, CSc.
linka 5541

MUDr. Kryštof Slabý
linka 5543

MUDr. Michal Procházka
linka 5543