Otázky z fyziologie pro bakalářské studium fyzioterapie 2006-7

 

 

 

 1) Buňka, funkce hlavních organel, transport přes buněčnou membránu

 2 )  Význam krve. Homeostáza. Biologicky významné složky krevní  plazmy. Úloha červené krevní řady.

  3 )  Hemokoagulace a její ovlivnění.  Základní poruchy hemokoagulace.

 4)  Fyziologie imunitního systému.

 5) Základy regulace acidobazické rovnováhy

 6)  Vegetativní nervový systém  - jeho funkce v klidu a v tělesné zátěži

 7)  Funkční dělení oběhové soustavy. Srdeční automacie. Dráždivost myokardu.

 8)  Mechanické projevy srdeční činnosti (srdeční revoluce) v klidu a v tělesné zátěži.

 9)  Systolický objem, srdeční výdej.  Myokardiální kontraktilita a její regulace v klidu a v  tělesné zátěži.

 10)  Akustické a elektrické projevy srdeční činnosti.

 11)   Arteriální část systémové cirkulace - krevní tlak, arteriální puls. Periferní odpor, tlakový spád v oběhové soustavě

 12)  Oběh na úrovni kapilár.Venózní cirkulace, venózní návrat. 

  13)  Dílčí oběhy - koronární, plicní, mozkový, svalový a kožní.

 14)  Transkapilární přesuny tekutin,lymfatická cirkulace, vztah ke tvorbě edému.

 15)  Zátěž: atributy (typy), reakce adaptace

  16)  Energetické zdroje pro zátěž

 17)  Regulace dýchacích, oběhových a metabolických  funkcí v zátěži

 18)  Krevní tlak v klidu a v tělesné zátěži

 19)  Fyziologie uropoetického systému

  20)  Fyziologie trávicího systému s důrazem na trávení makroživin

 21)  Fyziologie reprodukce

 22)  Fyziologie jater, hlavní funkce, tvorba a vylučování žluči.

  23)   Mechanika dýchání a její vztah k výměně dýchacích plynů

  24)  Výměna dýchacích plynů - transport, regulace

  25)  Statické a dynamické odpory plic

  26)  Alveolární ventilace a mrtvý prostor

  27)  Regulace dýchání v klidu a v zátěži

  28)    Základy termoregulace

  29)  Stresové hormony

  30)  Osa hyotalamus - hypofýza z hlediska endokrinních funkcí

  31)  Inzulin a jeho role v metabolizmu

  32) Štítná žláza a její úloha v endokrinním systému

  33)  Základy  regulace metabolizmu kalcia

  34) Regulace příjmu tekutin

  35)  Smysly: základní fyziologický  přehled.

  36) Koncept anaerobního prahu

  37) Výměna dýchacích plynů v tělesné zátěži.

  38) Krevní tlak v klidu a v tělesné zátěži