Zdravotní problematika vrcholového sportu a extrémních tělesných zátěží

 

Vrcholový sport a dítě

Hypoxie a maximální tělesná zátěž 

Kardiologická problematika vrcholového sportu

Úmrtnost při vrcholových sportovních výkonech.

Fyzioterapie ve vrcholovém sportu 

Gynekologická problematika vrcholových sportovkyň    

Doping ve vrcholovém sportu

Smrtelné případy ve vrcholovém sportu

Vrcholový sport zdravotně postižených

Vrcholový sport, jeho poslání a význam z pohledu lékaře                                   

Práce lékaře u vrcholového fotbalového mužstva

Funkční testování vrcholových sportovců

Psychologické problémy vrcholového sportu 

Olympijské hnutí z pohledu lékaře a předsedy ČOV

Ortopedická problematika vrcholového sportu

Zkušenosti lékaře při zajišťování vrcholových soutěží

Charakteristika optimální a nadměrné zátěže ve vztahu k věku