Tělovýchovné lékařství UK 2. LF
vedoucí Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
V Úvalu 84, 15006 Praha 5 - Motol

Toto jsou staré stránky KTL UK 2.LF, které už neudržujeme. Nové stránky jsou zde.

KTL (Klinika tělovýchovného lékařství) plní několik úloh v péči o pacienty, výuce studentů a řešení vědeckých projektů.
Péče o pacienty se skládá zejména ze zátěžové diagnostiky dětí a dospělých, pohybové terapie dospělých, zejména pacientů s metabolickým kardiovaskulárním syndromem.
vzdělávací úloha sestává z výuky studentů fyzioterapie, a to zejména teoretických a preklinických oborů. Další důležitá část výuky je kurs tělovýchovného lékařství pro studenty mediciny. A v neposlední řadě je to subkatedra tělovýchovného lékařsatví IPVZ.
 
Pro zjednodušenou navigaci uvádíme odkaz na sylaby, zkouškové otázky a texty.
 
KTL taktéž zajišťuje pravidelné i jednorázové zdravotní prohlídky sportovců a další programy pro veřejnost. Máte-li zájem o toto vyšetření, kontaktujte prosím sekretářku kliniky.
 
klíčová slova: fyziologie zátěže, zátěžová medicína, zátěžová diagnostika, zátěžové testování dětí a dospělých, sportovní medicína, tělovýchovné lékařství, pohybová terapie, zdravotní prohlídky sportovců
keywords: exercise physiology, exercise medicine, exercise diagnostics, sports medicine, work physiology