Vliv neuroticismu na subjektivní vnímání telesné záteže u pacientu s beta-blokátorem

6/19/2002


Zacnete klepnutím zde.


Obsah

Vliv neuroticismu na subjektivní vnímání telesné záteže u pacientu s beta-blokátorem

Úvod

snímek PPT

Faktory vnímané záteže

Cíl a hypotéza studie

Metoda - vyšetrovaní jedinci

Metoda - postup

Výsledky

Vztah neuroticismu a RPE u celé skupiny na intenzite záteže 1,5 W.kg-1

Rozdíl prumerných hodnot RPE mezi emocne stabilními a labilními jedinci

snímek PPT

Vztah neuroticismu a RPE u žen na intenzite záteže 1,5 W.kg-1

Vztah neuroticismu a zdatnosti

Záver

Dekuji za pozornost

Autor:Klara Mockova

Elektronická pošta: klara.mockova@lfmotol.cuni.cz

Domovská stránka: http://ktl.lf2.cuni.cz/